foto Default

Vanaf dag één installatie van Soluzo al kostenbesparing

Werken vanuit de zelfredzaamheid van de cliënt en een effectieve inzet van zorgmedewerkers op basis van ambachten, ofwel de specifieke taak waarvoor men is opgeleid, heeft invloed op de hele locatie: van primair proces (de zorg) tot en met ondersteunende diensten, inclusief daarbij behorende logistieke ketens. 

 

Daarom begint een beslistraject over Soluzo altijd met een quick scan, ofwel een kosten-batenanalyse. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de exploitatie en de bouwtechnische mogelijkheden van een gebouw, het aantal medewerkers en hun opleidingsprofiel, de zorgzwaarte van cliënten, de aard van de zorgprocessen. Deze analyse biedt de zorgaanbieder vooraf een helder, realistisch beeld van de mogelijkheden van een Soluzo-maatwerkoplossing. Een oplossing die in alle gevallen neerkomt op een sluitende business case waar de zorgaanbieder meer op verdient dan kosten maakt. 

Ga terug naar het overzicht

Bezoekadres
Sanderboutlaan 8a
6181 DN Elsloo
Postadres
Postbus 85
6200 AB Maastricht
Contactgegevens
Tel: +31 (0)88 119 24 50
www.soluzo.nl
info@soluzo.nl
Soluzo
KvK nr. 14635629