foto Default

Makkelijk toegang tot het cliƫntendossier

De zorgmedewerker heeft met een inlogpasje ook toegang tot het elektronisch cliëntendossier (ECD) op de kamer van de cliënt. Met een klik op het Soluzo-aanraakscherm kan de medewerker  het zorg- en werkplan raadplegen en bijvoorbeeld zien wanneer, en op welke wijze, lichamelijke verzorging nodig en andere handelingen die de cliënt ondersteunen.

Ook activiteiten die de cliënt in de dagbesteding uitvoert en geplande afspraken met artsen of andere zorgverleners staan in het ECD vermeld. In het elektronisch dossier kan de medewerker ook notities vastleggen over het welbevinden van de cliënt en eventuele aandachtspunten benoemen.

 

De zorgmedewerker kan in Soluzo bovendien de Vilans-zorgprotocollen raadplegen en nalezen hoe een bepaalde handeling of interventie het beste uitgevoerd kan worden. Registratie van cliëntgegevens in het elektronisch dossier voorkomt bovendien onduidelijkheden in handschriften van medewerkers. Dat sluit risico's uit op foutieve, of het achterwege laten van handelingen.

Een honderd procent digitale rapportage voorkomt tevens tijdverlies door overdracht van gegevens; tijd die als winst aan de cliënt besteed kan worden. Dankzij Soluzo is de medewerker in staat de kamer van de cliënt tot haar of zijn enige werkplek te maken.

Ga terug naar het overzicht

Bezoekadres
Sanderboutlaan 8a
6181 DN Elsloo
Postadres
Postbus 85
6200 AB Maastricht
Contactgegevens
Tel: +31 (0)88 119 24 50
www.soluzo.nl
info@soluzo.nl
Soluzo
KvK nr. 14635629