foto Default

Met cameramonitoring noodsituaties snel in beeld

Zorgmedewerkers beschikken op de zusterpost over monitoring met camera's voor toezicht van cliënten met een verpleeghuisindicatie.  Om de privacy te beschermen, is voor het cameragebruik vooraf schriftelijk toestemming nodig van de cliënt en/of zijn partner of familie. De camera op de kamer van de cliënt staat standaard naar de muur gekeerd. De camera wordt alleen in de nacht naar het slaapgedeelte, of in noodgevallen, naar de cliënt gekeerd.

Hierdoor kan de zorgmedewerker zien of de cliënt onrustig is, of mogelijk (uit bed) is gevallen en hulp geboden is. Cameramonitoring - in combinatie met dwaaldetectie en  valdetectie - levert besparingen op door minder personele inzet voor controlerondes, terwijl de vereiste zorgkwaliteit behouden blijft. 

Ga terug naar het overzicht

Bezoekadres
Sanderboutlaan 8a
6181 DN Elsloo
Postadres
Postbus 85
6200 AB Maastricht
Contactgegevens
Tel: +31 (0)88 119 24 50
www.soluzo.nl
info@soluzo.nl
Soluzo
KvK nr. 14635629