Default Default

Een jaar later: ruimte voor verpleeghuizen

De hervorming van de langdurige zorg is erop gericht de kwaliteit en de houdbaarheid van de langdurige zorg te versterken en te verbeteren. In februari 2015 presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plan ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ als startpunt om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Speerpunten hierbij zijn kwaliteit door de ogen van de bewoner, de deur wagenwijd open voor mantelzorgers, trotse zorgverleners en ruim baan voor goede verpleeghuizen met ambitie.

 

Nu, ruim een jaar later, zijn er de eerste nieuwe inzichten en resultaten. Het gaat onder meer over het inzetten van vrijwilligers, betrekken van mantelzorg, inzet van technologie en het geven van meer bewegingsruimte van bewoners en persoonsvolgende bekostiging. De resultaten van deze voorhoede van de vernieuwers zijn de eerste voortekenen van hoe de verpleeghuiszorg zich de komende jaren zal ontwikkelen.

 

Vivantes is een van deelnemers die haar resultaten presenteert op basis van haar verbeterplan.

 

Verbeterplan

Om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke- en demografische ontwikkelingen heeft Vivantes gekozen voor de strategie van Operationeel Exelleren (OE). Middels deze benadering tracht Vivantes de operationele bedrijfsvoering zo te optimaliseren dat de processen lean zijn en exact dát opleveren waar de klant om vraagt. Hierbij gaat het niet alleen om een reductie van de kosten, maar ook om innovatie en het slim omgaan met mensen en middelen.

 

Soluzo heeft een substantiële bijdrage mogen leveren aan de behaalde resultaten voor Vivantes.

Ga terug naar het overzicht

Bezoekadres
Sanderboutlaan 8a
6181 DN Elsloo
Postadres
Postbus 85
6200 AB Maastricht
Contactgegevens
Tel: +31 (0)88 119 24 50
www.soluzo.nl
info@soluzo.nl
Soluzo
KvK nr. 14635629