Default Default

Het is bijna zover!

Op 15 juli 2016 zal het Zorg Innovatie Atelier in Elsloo officieel zijn deuren openen. Soluzo is één van de partners.

Het Zorg Innovatie Atelier (ZIA) is de plek waar nieuwe zorginnovaties worden bedacht, uitgetest en doorontwikkeld. Maar ook een plek waar zorgmedewerkers, ondernemers, onderwijsorganisaties, kennisinstituten en cliënten veel van elkaar kunnen leren. Met als belangrijkste doel: meer kwaliteit van zorg voor minder geld.

De partners van het ZIA werken de komende vijf jaar aan de hand van een innovatieagenda. Deze innovatieagenda bestaat uit een aantal programmalijnen die tezamen de koers van het ZIA vormen. De programmalijnen zijn:

* (Zorg)problemen in de intramurale ouderenzorg

* Professionals in de zorg

* Thuiswonende kwetsbare ouderen

Ga terug naar het overzicht

Bezoekadres
Sanderboutlaan 8a
6181 DN Elsloo
Postadres
Postbus 85
6200 AB Maastricht
Contactgegevens
Tel: +31 (0)88 119 24 50
www.soluzo.nl
info@soluzo.nl
Soluzo
KvK nr. 14635629